Taiwan
02/03/2013 Final
Yulon Luxgen 98
KKL Kinmen Kaolian Liquor 82