Taiwan
03/02/2013 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 81
Pure Youth 95