Taiwan
22/12/2012 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 74
Pure Youth 86