Taiwan
09/12/2012 Final
Taiwan Mobile 84
KKL Kinmen Kaolian Liquor 76