Taiwan
18/01/2013 Final
Taiwan Mobile 82
KKL Kinmen Kaolian Liquor 85