Taiwan
13/01/2013 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 74
Pure Youth 86