Taiwan
23/12/2012 Final
Yulon Luxgen 83
KKL Kinmen Kaolian Liquor 70