Taiwan
29/12/2012 Final
Taiwan Mobile 65
KKL Kinmen Kaolian Liquor 80