Taiwan
18/11/2012 Final
Taiwan Mobile 94
KKL Kinmen Kaolian Liquor 92