Taiwan
08/12/2012 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 65
Yulon Luxgen 79