Taiwan
02/12/2012 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 78
Pure Youth 91