Taiwan
25/11/2012 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 98
Yulon Luxgen 89